• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קלד - גמרא הדף היומי

{enclose batra_134.mp3}

בבא בתרא קלד, סיכום הדף היומי

(קלד. אמצע - קלה. אמצע)
א. אדם לא נאמן לומר שפלוני הוא אחיו ושיירש עם שאר האחים, אלא רק המעיד יחלוק עמו.
ב. אב נאמן לומר שזה בנו , ויירש עם האחים (מיגו שיכל לת לו מתנה, ובדף קכז: - גם פסוק).
ג. אב נאמן שזה בנו כדי לפטור את אשתו מחליצה גם כשידוע שיש לו אחים, מיגו שיכול לגרשה.
ד. האם נאמן לומר שגרשה? רב יוסף - כן, בדעת רי"ח יש סתירה מה אמר, ולכן - אביי: אולי זה מחלוקת בדעת רי"ח, אך אפשרות נוספת: אין סתירה ונאמן מכאן ולהבא ולא למפרע. לפי"ז, האם כשהעיד שגרשה לפני חודש לא נאמן כלל או שכן נאמן להבא (פלגינן דיבורא)? מחלוקת.

תרשים הדף היומי, לחץ להגדלה, אפשר גם להדפיס