• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קלג - גמרא הדף היומי

{enclose batra_133.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קלג

(קלג. שורה 7 - קלד. באמצע)
א. רב הונא - אמר "נכסי לפלוני" (או "למי אתן אם לא לפלוני?"), לפי רי"ח בן ברוקה, בודקים - אם פלוני ראוי ליורשו, זה ירושה, אם לא - אז מתנה. והחידוש של רב הונא - שזה משנה אם זה בתור ירושה או לא: 1. רב אדא ב"א - שממתנה לא צריך לזון את אלמנת הנפטר (ובנותיו). אך נדחה: במתנת שכיב מרע - כן צריך. 2. רבא - שאם נתן לראשון, ואמר שאחריו לפלוני - אם זה מתנה - יעבור לפלוני, אם ירושה - יעבור ליורשי הראשון.
ב. משנה. למרות שאפשר לתת מתנה למי שרוצה, אין רוח חכמים נוחה הימנו, ועדיף להשאיר לפי דיני הירושה. אבל אם בנו אין נוהג כהוגן, רשב"ג - יכול לתת לאחר, אך לרבנן - עדיין עדיף שלא, כפי שאמר שמואל לר"י (אולם מהסיפור של יוסף בן יועזר שהקדיש במקום להוריש לא ניתן ללמוד מה דעת חכמים, כיון שיש 2 גרסאות).
ומביאים סיפור על אב שנתן ליונתן בן עוזיאל במקום להוריש לבנים שלא נהגו כהוגן, ויונתן ב"ע נתן לבנים אלו שליש. שמאי סבר שבכך עבר על תנאי האב והמתנה בטלה. יונתן ב"ע סבר שלא היה תנאי כזה, ואם היה תנאי, אז כבר מראש המתנה לא היתה מתנה.