• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קלא - גמרא הדף היומי

{enclose batra_131.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קלא

(דף קלא. שורה 2 - קלא: באמצע)
א. האם רי"ח ב"ב אמר את דינו (שאב יכול להחליט לאיזה בנים להוריש) דווקא בשכיב מרע או גם בבריא?
רב משרשיא - גם בבריא, הראיה: תקנת בנים זכרים, שבה בעל מתחייב להוריש דווקא לבני אשתו ולא לאחרים, והרי מתחייב בעת החתונה כשהוא בריא.
[ב. דיון פנימי בברייתא: ר' נתן הבבלי לרבי - למה סתמת משנה כדעה יחידית (רי"ח ב"ב)? רבי - זה גם לרבנן, כי זה לא בירושה אלא מתנה. אך מיד רבי דוחה עצמו - זה אכן ירושה, וכרי"ח ב"ב (כי אם היה מתנה, היו מקבלים גם ממשועבדים)].
ג. המשך מסעיף א -
דחיית רב פפא את הלימוד של רב משרשיא - לא ניתן ללמוד משם לשאלתנו, כי שם זה תקנת חכמים מיוחדת (כמו שמוריש למי שלא נולד, גם מעביר את ירושתו כשהוא בריא. אך בירושה רגילה - מעביר דווקא כשהוא שכיב מרע).
עונה אביי - כן ניתן ללמוד משם, אחרת לא היו משתמשים בלשון ירושה.
ודוחה אביי את עצמו (ואז לא ניתן ללמוד משם) - אולי באמת זה מתנה (כי באותו שטר יש את תקנת הבנות, וזה ודאי מתנה) ורק נאמר בלשון ירושה, (דומה לסעיף ב). (ובכ"ז זה רק רי"ח בב" ולא רבנן, כי לרבנן לא היו משתמשים בלשון ירושה, כי זה שונה מדי מירושה(תוס')).
ודוחה רב נחומי את דחיית אביי (ואז כן ניתן ללמוד משם) - תקנת הבנות מתנה, אך תקנת הבנים ירושה, ולא מושפעת מתקנת הבנות כי לא נתקנו באותו בי"ד (ואז מנסים להוכיח שדווקא כן נתקנו באותו בי"ד מראב"ע, אך דוחים).