• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קל - גמרא הדף היומי

{enclose batra_130.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קל

(קל. במשנה - קלא. שורה 2)

מתי ניתן לשנות ירושה שלא כדיני התורה:
א. את חלק הבכורה לא ניתן להעביר לאף אחד.
ב. לגבי הירושה הרגילה, יש 3 רמות (מהקל לכבד): 1. העברה למי שממילא יורש בפועל, ולתת לו יותר. 2. העברה למי שיש לו פוטנציאל ירושה, אך מישהו אחר קודם לו. 3. העברה לאדם זר.
ג. המשנה בקכו: - רבנן לא מאפשרים גם ברמה 1.
במשנה בקל. - לכאורה רבנן לא מאפשרים ב2-3 (אז נדייק שב1 כן), ורי"ח בן ברוקה מאפשר ב-1, אז אין מחלוקת ביניהם!
תשובות: 1. רי"ח ב"ב מאפשר גם ברמה 2 (ורבנן בקל. ברמה 1, אך ראה הערה למטה).
2. רי"ח ב"ב מאפשר רק ברמה 1, וכל המשנה היא רי"ח ב"ב (ורבנן - גם ב1 לא מאפשרים).
ג. מקור ההעברה של רי"ח ב"ב - 1. ביום הנחילו את בניו. 2. לא יוכל לבכר - שלא נלמד קו"ח מהירושה הרגילה לחלק הבכור, שנאמר (בטעות) שגם שם יכול להעביר.
ד. לפי מה פוסקים מהרב - "הלכה" או "מעשה", ובברייתא צריך את שניהם - "הלכה למעשה".