• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכז - גמרא הדף היומי

{enclose batra_127.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכז

(בבא בתרא קכו:  4 שורות מלמטה - קכז: שליש התחתון (ר' יוחנן))
א. טומטום מוגדר כזכר רק אחרי קריעת העור, לכן בתחומים בהם יש דרישה לזכרות מהלידה-  אינו זכר: נלמד מ"בן" -  1. בכור לירושה. 2. אחי הבכור. 3. בן סורר ומורה. נלמד מ"זכר" - 4. ברית בשמיני בשבת. 5. טומאת וטהרת יולדת. על השניים האחרונים קשה ממשנה בה למפלת טומטום יש ימי טומאה וטהרה.
ב. בכור ספק לא יורש כבכור מגזירת הכתוב, גם אם יש שני ספקות ולכאורה יכלו לעשות ביניהם הסכם (לכתוב "הרשאה" שאחד יקנה מהשני מספק).
ג. אב נאמן לומר מי הבכור כשאין קול על אח מסוים (מיגו שיכל לתת לבן במתנה). אם יש קול נגד האב - לר"י - האב נאמן (יכיר - יכירנו), ולרבנן לא. לרבנן צריך הלימוד לנכסים אותם האב לא יכל לתת במתנה כי באו אחרי שאמר מי הבכור.
שמואל הסתפק כמי ההלכה, ופסק שיכתוב הרשאה, כלומר אחד הספקות ימכור לשני את בכורתו מספק.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה