• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכו - גמרא הדף היומי

{enclose batra_126.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכו

(קכו. שורה 1 - קכו: 4 שורות מהסוף)
א. האם הבכור יכול לזכות בחלק הבכורה עוד לפני החלוקה? דעת רבא: רב פפי - כן, רב פפא - לא. נפקא מינות:
1. לר פפי - הבכור יקבל השבח מחלקו מיד כשירצה לחלק הירושה, אפילו בשבח שהאחים עשו (אא"כ גנבו ועשו שינוי ואז קנו בשינוי ויתנו כשעת הגניבה). 2-3. האם יכול לוותר על חלק הבכורה או למוכרו? לרב פפי - כן, לרב פפא - לא (אין אדם מוכר דבר שלא בא לעולם).
ב. אין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, אך בדבר שבממון - לר"י - מתנה, ולר"מ - לא. משנתנו שאומרת שאב לא יכול לשנות את דיני הירושה היא גם כר"י, כי ר"י דיבר על מקרה ששני הצדדים מוחלים (האשה מוותרת על שאר וכסות), וכאן הבן שנפגע לא מוחל.
ג. אב נאמן להעיד על בנו שהוא הבכור שלו, אך אם אמר "בכור" סתם, או "בכור שוטה" , אולי התכוון שהוא בכור האמא.

תרשים הדף היומי - לחץ להגדלה