• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכה - גמרא הדף היומי

{enclose batra_125.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכה

(קכד: 5 שורות מלמטה - קכו. שורה 1)
המשך הדף הקודם - האם בכור מקבל פי שניים בהלוואה בשטר?
א. לפי רבי - כן, לפי רבנן ראינו מחלוקת: ר"י-שמואל - לא, בני מערבא (שלחו משם) ואמימר - כן.
ב. רב נחמן - כן אך דווקא אם שילם הלווה בכסף, רבה - דווקא בקרקע. מקשה אביי - למה לחלק, או ששניהם כן או ששניהם לא? עונה רבה - אכן שנינו סוברים ששניהם לא, ורק אמרנו לבני מערבא - לפחות תודו לנו בכסף/קרקע.
ג. המקרה של הסבתא - אבא נתן במתנה לסבתא וכשהיא תמות אז ליורשיו, ונפטר, ובתו מתה לפני הסבתא. רב ענן - התכוון רק ליורשיו הישירים. בני מערבא - התכוון גם ליורשי יורשיו, אך הבעל לא, כי בעל לא יורש בראוי כבמוחזק. רב הונא - הבעל יירש, כי האב התכוון שהבת תירש מיד, ורק הפירות יהיו לסבתא בחייה. רבה מוכיח כבני מערבא מכך שהסבתא יכולה למכור הקרקע ולבת לא יהיה, ולכן טען כלפיו אביי שגם אצלנו, הלווה יכול למכור, מכאן שזה לא של המלווה (האבא), ובכור לא יקבך פי שניים, אך רשב"ם - אם הלווה מוכר המלווה גובה מהלקוחות.