• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכד - גמרא הדף היומי

{enclose batra_124.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכד

(קכג: 2 שורות לפני השורות הרחבות - קכד: 5 שורות מלמטה)
א. בכור מקבל פי שניים גם בזרוע לחיים וקיבה (במכירי כהונה), בקדשים קלים, ובשבח שמגיע מעצמו (דמי שכירות או וולד של בהמה) - כשיטת רבי.
ב. האם בכור מקבל פי 2 בשבח שמגיע מעצמו? רבי - כן, רבנן- לא.
פסיקת ההלכה: ר"נ כרבי, רב כרבנן, ורבא - מטין לרבנן.
מקור המחלוקת: שיטה 1 - רבנן מ"לתת", שדווקא בדבר שהאב יכל לתת, רבי מ"פי שניים", שכמו שבחלק פשוט מקבל גם ב"ראוי", כך גם בחלק הבכורה מקבל גם "ראוי קצת" (אך לא ראוי ממש. שבח של דבר שהיה מוחזק לאב, נחשב רק קצת ראוי, ובזה מקבל). שיטה 2 - "ימצא לו" - לרבנן גם שבח שבא מעצמו לא נחשב"ימצא לו", ולרבי רק שבח שהאחים עצמם אחראיים לו אינו "ימצא לו". לפי שיטה זו אומר רב פפא - דקל שהתעבה - בכור יקבל, דקל שהפך לעץ תמר - בזה המחלוקת.
ג. שטר הלוואה - לרבי - מקבל (ואפילו את הריבית), לרבנן: שיטה 1 - ר"י-שמואל - לא (הכסף נחשב שבח של השטר), שיטה 2 - "שלחו מתם" ור"נ ורבה - כן (כי האב מוחזק בשטר, ונחשב כגבוי).
תרשים הדף היומי, לחץ להגדלה