• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכג - גמרא הדף היומי

{enclose batra_123.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכג

(קכב: 2 שורות מלמטה - קכג: 2 שורות לפני השורות הרחבות)
א. בכור נוטל פי שניים - הכוונה כשני אחים, ולא פי שניים בכל הנכסים (2/3). מקור: 1. "ריבוי מ"בהנחילו את בניו". 2. יוסף שהפך לבכור קיבל פי שניים (מקור: "שכם אחד על אחיך", וגם - "אפרים ומנשה כראובן ושמעון").
ב. למה נתנה הבכורה ליוסף? 1. ר"ש ב"נ - כהכרת הטוב של יעקב ליוסף שכלכל אותו במצרים. 2. ר' יונתן - כי באמת הכורה הייתה אמורה להיות לבני רחל, ונתנה ללאה כי הרבתה בבקשת רחמים, והוחזרה לרחל כי מסרה הסימנים ללאה.
ג. מספר בני יעקב - בפירוט יש 69, אך בסיכום 70. 1. ר' חייא ב"א - זאת התאומה של דינה. 2. ר 'אבא ב"ת - זו יוכבד שנולדה בין החומות.
ד. יעקב מוכן לעזוב את לבן ולהתמודד מול עשו רק כשיוסף נולד ("...ובית יוסף להבה ובית עשו לקש"), וכל מלחמה בה נצחו ישראל את עמלק, היו מעורבים בה בני יוסף (מנשה).