• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכב - גמרא הדף היומי

{enclose batra_122.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכב

(קכא: 2 שורות מהסוף - קכב: 2 שורות מהסוף)
א. חלוקת הארץ - האם חילקו תחילה חלקים שווים לשבטים או שחילקו את כל הארץ לכל ישראל? 2 ראיות לאפשרות הראשונה (1. בין רב למעט. 2. ברייתא מפורשת שחילקו ל12 שבטים).
ב. הברייתא הנ"ל - בחלוקת הארץ חילקו גם לפי אורים ותומים וגם לפי גורל, ויצאו אותו דבר. וגם היה פיצוי למי שקיבל נחלה פחות טובה - אם באיכות אז קיבל יותר שטח, ואם במרחק מירושלים - קיבל פיצוי כספי (ר"א) או שטח (ר' יהושוע).
לעתיד לבוא - כל אחד יקבל כל סוגי הקרקע, והקב"ה עצמו יחלק, ויהיה חלק 13 למשיח.
ג. שניים שלא קיבלו ע"פ גורל - יהושוע (סרח/חרס) וכלב (פרוורי חברון).
ד. משנה: בן ובת דומים בירושה, אך בן יורש באב פי שניים ולא מאם. שאלות: 1. מה משמיע הרישא? 2. מה הקשר לסיפא? תשובות: הרישא משמיעה ש: 1. בן ובת יורשים מהסבא דרך האבא. 2. כנ"ל, ויורשים גם חלק הבכור (באבא בכור). 3. אב יכול להוריש לאחד הבנים/הבנות. דחיות: כל הדינים הנ"ל כבר נאמרו או יאמרו בפרק, וגם - עדיין היחס לסיפא לא מובן!
תשובה רביעית: הרישא משווה בין ירושה מאב לאם, והסיפא מחלקת שבן יורש פי שניים רק מאבא, וגם בת ניזונת רק מנכסי האבא.