• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכא - גמרא דף יומי

{enclose batra_121.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכא

(קכ: 4 שורות מהסוף - קכא: 2 שורות מהסוף)
א. מניין לב"ש שגם שלושה הדיוטות מתירים נדרים? מהניגוד של נדרים לפרשיית המועדות בבמדבר, שדווקא בקידוש החודש (שקובע את המועדות) צריך שלושה דיינים מומחים, ולא בהתרת נדרים.
ב. שישה דברים משמחיים שקרו בט"ו באב, ביניהם שנגמר האיסור של "לא תיסוב נחלה", וכן שהפסיקו למות מתי מדבר (ארבעת הדברים האחרים לא קשורים לנושאי הדפים האחרונים).
ג. מי לא מת במתי מדבר? (בברייתא נאמר שאחיה השילוני חי בימי עמרם, כלומר יצא ממצרים ושרד את המדבר): 1. רב המנונא - שבט לוי, רב אחא בר יעקב - גם משאר השבטים - מי שהיה קטן ו-20 או מעל 60 (לומד מערכין), וכך גם אחיה השילוני וגם בני מנשה שרדו.