• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קכ - גמרא דף יומי

{enclose batra_120.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קכ

(קיט: שורה אחרונה - קכ: 4 שורות מהסוף)
א. יוכבד נולדה כשנכנסו למצרים (וכך היו בני יעקב 70) וילדה את משה בנס בגיל 130 (כמו הנס של בנות צלפחד). הנישואים השניים עם עמרם היו שמחים כמו הראשונים ("ויקח"). ב. שינוי הסדר של בנות צלפחד - 1. לפי חכמה ולפי גיל (וכר' אמי שבישיבה שמים חכמם מופלג בראש ובמסיבה - זקן מופלג). 2. רי"ש - היו שקולות זו לזו ("ותהיינה").
ג. הדין של "לא תיסוב" נאמר רק לדור המדבר, ולא כלל את בנות צלפחד עצמן, ולהן זו היתה רק עצה טובה. ד. מניין שלא תיסוב היה רק לדור המדבר - "זה הדבר אשר ציווה ה'". ומה שנאמר כך גם בשחוטי חוץ ונדרים: 1. לב"ה - למוד גז"ש זה לזה שבנדרים לא רק יחיד מומחה מתיר ("ראשי המטות") אלא גם שלושה הדיוטות ("כל בני ישראל"), ושניתן להישאל (להתיר) גם הקדש של קרבן [אך לב"ש לא ניתן]. 2. לב"ש - בנדרים - שחכם מתיר ובעל מפר (גם בלי פתח), ובשחוטי חוץ - שאם מלק קרבן עוף בחוץ - לא חייב.