• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קיט - גמרא דף יומי

{enclose batra_119.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קיט

(בבא בתרא קיט.  - קיט: שורה אחרונה)
א. ילדי המרגלים ועדת קורח - לפי ר' יאשיה קיבלו נחלה רק מהסבא, לפי ר' יונתן - אם היו מעל 20 כשנכנסו - קיבלו גם בזכות עצמם. ב. למה לצלפחד היה חלק בבכורה, הרי הארץ רק בגדר "ראוי" ולא "מוחזק" לחפר? 1. ר"י-שמואל - מדובר במטלטלין (נדחה) . 2. רבה - ארץ ישראל מוחזקת היא (ובזה בדיוק משה התלבט, סביב פירוש "מורשה").
ג. האם חולקים כבוד לתלמיד כשהרב נמצא? אבא חנן - כן (ובנות צלפחד באו ושאלו את משה ותלמידיו ביחד), ר' יאשיה  - לא (ושאלו את משה אחרון, ובפני עצמו). ד. בנות צלפחד היו חכמניות (שהוכיחו מייבום), דרשניות (שבן, ובת הבן, קודמים לבת) וצדקניות (שחיכו להינשא להגון להם).