• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קיח - גמרא דף יומי

{enclose batra_118.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קיח

(בבא בתרא קיז: 3 שורות מהסוף - קיט. שורה 3)
א. 4 קושיות על שיטת ר' יונתן שהארץ התחלקה לבאי הארץ ולא ליוצאי מצרים: 1. מה החידוש בפסוק "לרב תרבה ולמעט תמעיט"? קשיא. 2. מה רצו בנות צלפחד? רצו לקבל חלק אביהם בהחזרת חלקי צאצאי חפר. 3. על מה התלוננו בני יוסף? היו להם צעירים מתחת ל-20 בכניסה לארץ שלא קיבלו להעביר לסבא שיעביר חזרה. 4. איך בנות צלפחד קיבלו 4 חלקים (2 מהסבא ועוד דוד, אך חסר החלק של צלפחד עצמו)? היה עוד דוד [דרשת הפסוקים לכך שהיה עוד דוד (או שניים), הלימוד מהפסוקים ביהושוע שקיבלו 4 חלקים].
ב. מכך שלא מובא שאחרים התלוננו, כולם קיבלו נחלה. דחייה - לא נכתבו תלונות שלא הועילו (ותלונת בני יוסף נכתבה ללמדנו להתרחק מעין הרע (אך בני יוסף עצמם לא צריכים, כי עין הרע לא שולטת בהם).
ג. מרגלים ועדת קורח לא קיבלו נחלה. 1. מקור - מדברי בנות צלפחד. 2. מה עשו עם הנחלות? מרגלים - ליהושוע וכלב ("חיו מן האנשים ההם"). עדת קורח - ברייתא א - כל העם, ברייתא ב - יהושוע וכלב (היקש מהמרגלים).

תרשים סיכום הדף יומי גמרא בבא בתרא קיח