• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קיז - גמרא דף יומי

{enclose batra_117.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא קיז

(קטז: במשנה - קיז: 4 שורות מלמטה)
א. למי התחלקה הארץ: 1. ר' יאשיה - ליוצאי מצרים, והם הורישו לנכנסים לארץ. 2. ר"ש ב"א - גם יוצאי הארץ קיבלו חלק וגם הנכנסים לארץ (כך שניתן לקבל יותר מחלק אחד). 3. ר' יונתן - הנכנסים לארץ הגדירו כמה חלקים כל משפחה תקבל, ואז יוצאי מצרים הורישו את אותם חלקים לצאציאהם באופן שווה. ב. בנות צלפחד - המשנה סוברת שקיבלו בירושה מיוצאי מצרים, וממילא קיבלו חלק אביהם + 2 חלקים של סבם, כי יורשים את חלק אביהם הבכור בתוך אחיו.

גמרא דף יומי תרשים בבא בתרא קיז