• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קטז - גמרא דף יומי

{enclose batra_116.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא קטז

(קטז. שורה 8 - קטז: במשנה)
א. מאמרים שונים (אגדתא) על אדם שנפטר בלא ממשיך: 1. רי"ח בשם רשב"י - הקב"ה כועס עליו. 2. רי"ח וריב"ל - אם נפטר בלא תלמיד - אין לו יר"ש, אך בלא בן - לא. 3. ר' פנחס בן חמא - אם נפטר בלא בן כמותו, נקרא ש"מת" (יואב), השאיר בן כמותו - רק "שכב" (דוד).
ב. אב קודם לכל יוצאי ירכו: 1. סבא קודם לדודים, כי הם באים מכוחו. 2. סבא מול אחי הנפטר? רבא - סב קודם, גמרא - האח קודם, כי בא מכוח האבא, שקודם לאביו (הסבא, אפילו שאבי הנפטר כבר נפטר).

תרשים זרימה בבא בתרא קטו דף יומי