• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קטו - גמרא דף יומי

{enclose batra_115.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא קטו

(קטו. במשנה - קטז. שורה 8)
א. בסדר הירושה - היורש וצאצאיו קודמים ליורש הבא בתור. אם אין לנפטר יורשים, עוברים לאביו ולצאצאיו (אחי הנפטר), אח"כ לסבא וצאצאיו (דודי הנפטר), וכן הלאה, כל פעם עולים בדור ובודקים את צאצאיו. שני הכיוונים נלמדו מ"אין" = "עיין". ב. בת של בן הנפטר מול בת הנפטר - לפי הצדוקים חולקות בשווה (כי בת הנפטר קרובה יותר, אז כל שכן שיורשת), ולפי חז"ל - בת הבן קודמת, כי באה מכח הבן כנ"ל. ריב"ז השיב לצדוקי: 1. ענה נכדו של שעיר נקרא בנו כי לעניין ירושה נכד כמו בן. 2. בת בן יורשת עם הבנים, משא"כ בת הנפטר. ג. אחרי המלחמה עם בנימין ביטלו באופן זמני שבת הבן תירש, כדי שלא תיסוב נחלה (גדולה מאוד) מבנימין לשבטים אחרים.

תרשים הדף היומי גמרא, סדר הירושות בבא בתרא קטו