• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קיד - גמרא דף יומי

{enclose batra_114.mp3}

סיכום הגמרא - בבא בתרא קיד

(קיד. שורה 4 - קטו. בשמנה)
א. במתנה ע"י קניין סודר, יכולים לחזור בהם עד כל עוד ש: רב יוסף - עדיין עסוקים באותו עניין, רבה (יותר זמן) - עדיין לא קמו.
ב. מקרים בהם אין ירושה בקבר: 1. בעל שאשתו נפטרה ואז נפטר אביה, לא יורש מאביה דרך אשתו. 2. בעל שנפטר לפני אשתו, קרוביו לא יורשים מאשתו דרכו. 3. בן שנפטר לפני אמו, קרוביו לא יורשים מאימו דרכו. וזה מה שהמשנה באה ללמד אותנו במשפט המיותר לכאורה, שאישה מנחילה לבנה ובעלה.
ג. האם אימא יורשת מבנה? במשנה - לא, ר"י בר"ש - כן, כי מקיש ירושת אב לאב מ"מטות". ואמנם גם המשנה מקישה (לכן בן קודם לבת גם בירושה מהאמא ומאחות הנפטר), אך בכ"ז אמא לא יורשת מבנה, מהדרשה - "וכל בת יורשת ממטות", יורשת ולא מורישה.

תרשים הדף היומי - בבא בתרא קיד