• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קיג - גמרא דף יומי

{enclose batra_113.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא קיג

(מסכת בבא בתרא קיג באמצע - קיד. שורה 3)
א. בעל יורש את אשתו (אפילו לפני בניה ואביה) אך רק במוחזק ולא בראוי (מה שהיא ירשה לאחר מותה). נלמד מפנחס ויאיר שירשו קרקע מאמם אפילו שגם אביהם (בעלה) עדיין חי.
ב. בן קודם לבת גם בירושת אחים, דודים וכו'. אך רק מאותה משפחה ובאותה רמה.
ג. דיון בירושות הנו "דין", וצריך בפני שלושה ודווקא ביום. שלושה שהתחילו כעדים, כי היה לילה, לא יכולים אח"כ להפוך לדיינים (אין עד נעשה דיין).

תרשים הדף היומי גמרא בבא בתרא קיג