• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קיב - גמרא דף יומי

{enclose batra_112.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא קיב

(קיא: אמצע - קיג. אמצע)

מניין שבעל יורש את אשתו? שתי שיטות בתנאים -

1. ר"ע - "ונתתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה". יורש את שארו (אשתו). איך לקרוא את הפסוק - אביי - מזיז ה'קרוב' אחורה: ונתתם את נחלתו לקרוב. (ל)שארו - וירש אותה [הבעל]. רבא - רק מזיז אותיות: ונתתם את נחלת(ו) (ל)שארו - [לו], וירש אותה.
2. רי"ש - הלימוד השני - מפנחס ויאיר שהיו להם קרקעות שלא מאביהם (אז באחד מהם י"ל שירש מאשתו). מקשה רב פפא - אולי שניהם ירשו מהאמא, ואולי בכלל קנו, ואולי פנחס קיבלת כשדה חרם?
הלימוד הראשון - מדין איסור הסבת נחלה שבת ירשה, לשבט אחר, ע"י נישואין. כיוון שיש בזה 3 פסוקים, אחד מהם מדבר על ירושת על ידי הבעלה. רי"ש עצמו דוחה ואומר שאולי שלשתם בבן (2 לאוים ועשה), אך בהמשך יש שתי ברייתו שמעמידות את פסוק ז בבן ופסוק ט בבעל (כי כתוב שם דיבוק של המטות/אחר). אביי (לפי תוספות) - מוכיח מדין בת שירשה מאימה, שמתחתנת עם בן שבט אביה, ואין בעיית לא תיסוב כי מתחתנת עם מישהו כמוה (שאימו כאימה), וזה עוזר בהנחה שהבעל יורש את אשתו.
תרשים דף יומי סיני - בבא בתרא קיב