• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קיא - גמרא דף יומי

{enclose batra_111.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא קיא

(קי: 2 שורות מהסוף - קיא: אמצע)

ירושת הילדים מהאם
א. מניין שילדים יורשים את אמם? בת יורשת ("מטות" - אביה ואמה), ולומדים בן מבת בקו"ח.
ב. האם הבן קודם לבת בירושת האם? ת"ק - כן (מטות - הקיש אב לאם), ר' זכריה - לא (דיו לבא מן הדין להיות כנידון). ואמוראים שונים רצו לפסוק כ'ר זכריה, אך שמואל ור"נ פסקו בתקיפות נגדו.
ג. אם מקישים אב לאם, מדוע בכור לא יורש פי שניים גם מירושת אמו? 1. אביי - "בכל אשר ימצא לו". דחייה - אולי זה כשרק בכור של האב, אך אם בכור האם - יקבל פי שניים. 2. ר"נ בי"צ - "ראשית אונו" - ולא אונה, רואים שהבכורה תלויה באבא (ואמנם לומדים גם שדווקא תינוק חי, אך לזה מספיק "און"). דחייה - אולי מלמד שהבכורה תלויה גם באבא, אך אם בכור משניהם - יקבל משניהם פי שניים. 3. "לו משפט הבכורה", לו - לאבא.
ד. מניין שבעל יורש את אשתו? שתי שיטות בתנאים -
1. ר"ע - "ונתתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה". יורש את שארו (אשתו). איך לקרוא את הפסוק - אביי - מזיז ה'קרוב' אחורה: ונתתם את נחלתו לקרוב. (ל)שארו - וירש אותה [הבעל]. רבא - רק מזיז אותיות: ונתתם את נחלת(ו) (ל)שארו - [לו], וירש אותה.
2. רי"ש - מדין הסבת נחלה משבט לשבט ע"י שהבת מתחתנת ומורישה לבעלה (ומביא 5 מקורות בנושא, שלא נאמר שרק בא ללמד שהנחלה עוברת על ידי בנה בשני לאוים ועשה).
תרשים דף יומי בבא בתרא קיא