• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קי - גמרא דף יומי

{enclose batra_110.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא קי

 

(קט: 6 שורות מלמטה - קי: 2 שורות מלמטה)
א. אגדתא: 1. לעולם יתחתן עם אישה מבית טוב (משה התחתן עם בת יתרו ויצא ממנו יהונתן שהיה כהן לע"ז, ואהרן - להפך). 2. כמו כן (רבא) - יבדוק באחיה של הכלה (אהרן). 3. המשך הסיפור על הנער הלוי (יהונתן) - היה כהן לע"ז בשביל הפרנסה, כי טעה וחשב שזה עדיף מלהזדקק לבריות (אך באמת רק צריך לעבוד אפילו בעבודה שפילה, אך לא ע"ז), אח"כ נהיה גזבר של דוד ועשה תשובה, אך שלמה פיטרו וחזר לעבודתו הקודמת.
ב. מניין שבן קודם לבת? 1. "ובן אין לו, והעברתם... לבתו". [רב פפא מנסה לדחות שזה רק מלמד שגם בת יורשת, אך אביי עונה שזה נלמד כבר מפסוק אחר]. 2. רב אחא ב"י - בנות צלפחד ביקשו רק כי אין בנים. דחייה - זה לא אומר שכך באמת ההלכה. 3. "קרוב קרוב קודם" ובן נכנס תחת אביו לייעוד ושדה אחוזה, משא"כ הבת. דחייה - לייעוד לא - פשוט כי היא בת, ולשדה אחוזה - נכנסת (רשב"ם). 4. "והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם" - בנים ולא בנות (אך בברכות זה גם לבנות).
ג. מניין שאחים יורשים זה את זה רק באחים מהאב? 1. משפחת אם לא קרויה משפחה לעניין ירושה. [2. רבה - "אחים, בני איש אחד", מיותר לירושה, ולכן לומדים מכאן שגם ייבום רק באחים מהאב].

תרישם הדף היומי בבא בתרא דף קי