• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קט - גמרא דף יומי

{enclose batra_109.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי - בבא בתרא קט

(בבא בתרא קט. שורה 4 - קט: 6 שורות מלמטה)

תזכורת: סדר הירושה - בן, בת, אבא (לא מפורש בתורה), אחים, דודים מהאבא.
א. מניין שאב יורש את בנו, ומניין שהוא אחרי ירושת הילדים ולפני האחים? 1. "ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו" - זה האב, וסדר הפסוקים לא מחייב, ולא ייתכן שרק מחדש שהוא לפני הדודים, ולא יתכן שיהיה לפני הבן או הבת. 2. "והערבתם את נחלתו לבתו" - משמע שלוקחים מהאב ונותנים לבת, ומיד אחריה - האב.
ב. מה כל צד ילמד מהפסוק האחר - שארו - בעל יורש את אשתו, והעברתם - בת שיורשת ומתחתנת יכולה להעביר הנחלה לשבט של בעלה (בן יורש גם את אימו).
ג. שארו - לכאורה גם האם, אז מדוע אמא לא יורשת את בנה? כי משפחת אם אינה קרויה משפחה. ומה שהנער הלוי היה גם מיהודה אינו כי אימו מיהודה, אלא: 1. אביו מיהודה, ורק שמו היה לוי (נדחה כי שמו יהונתן). 2. היה משבט לוי, וכיוון שעבד ע"ז נקרא על שם מנשה מלך יהודה (תולין קלקלה במקולקל).

תרשים זרימה דף יומי הדף היומי בבא בתרא קט