• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קח - גמרא דף יומי

{enclose batra_108.mp3}

בבא בתרא קח - סיכום הגמרא

(בבא בתרא קח. תחילת פרק יש נוחלין - קט. שורה 4)
דיני ירושה - א. שלושה סוגים של יחסי ירושה: 1. נוחלין ומנחילין - אב ובן מורישים זה לזה, וכן אחים. 2. רק נוחלים - איש רק יורש (ולא מוריש) מאשתו ואמו, וכן יש מאחיינו דרך אחותו. 3. שום ירושה - אחים דרך אמם.
ב. סדר הירושה - בן, אב, אח, דודים מהאב.
ג. למה התחילה המשנה באב שיורש את בנו - הרי זה פורענות וכן לא מפורש בתורה? כי נלמד ממדרש, ומדרש חביב.
ד. מניין שבן קודם לאח, הרי שניהם נכנסים תחת הנפטר (בן תחת אביו בייעוד ושדה אחוזה, אח תחת אחיו בייבום)? תשובה - האח נכנס תחת אחיו בייבום רק כשאין בן, כלומר שבכל זאת הבן קודם לכניסה תחת אביו, ממילא - גם בירושה.
[ולמה לא ענו פשוט שלבן יש שניים ולאח רק אחד? כי אם לא נדחה את היתרון של האח, אז נאלץ להוריד גם את היתרון של הבן בשדה אחוזה].


תרשים דיני סדר הירושה בתורה/בהלכה, דף יומי בבא בתרא קח