• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קז - גמרא דף יומי

{enclose batra_107.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא קז

(מסכת בבא בתרא קז שורה 2 - קח. סוף הפרק)
א. אחים שחלקו קרקע מירושה ובא בעל חוב של האב וגבה מאחד מהם, האם יכול לבוא ולגבות מאחיו? שמואל - כן (ויחלקו מחדש. רב פפא, כן, אך יתן לו חצי ולא יחלקו מחדש), רב - לא. רב אסי - מסתפק, ויתן לו רבע.
ב.שלושה דיינים שחולקים ביניהם על שומת קרקע: 1. אם יש רוב, לפי הרוב. 2. אם כל אחד אומר ערך אחר (80, 100, 120): ת"ק - 100 (ממוצע), ר"א בר"צ ואחרים - מתעלמים מהעליון ועושים ממוצע בין השניים התחתונים - ר"א בר"צ - 90, אחרים - 93 ושליש (כי האמצעי באמת רצה לומר 106 ושני שליש). למה מתעלמים מהעליון - כי לשניים התחתונים יש רוב, ותפסת מרובה לא תפסת. רב הונא, שמואל וקרנא כאחרים, אך רב אשי לא מבין טעמם.
ג. מוכר חצי שדה, עושים שומא, כי התכוון למכור חצי מהאיכות ואל שטח ממש, לר' חייא ב"א - חצי פיזי מכל רמת איכות, רי"ח - חצי מהערך הכללי, באיזה איכות שהמוכר רוצה.
ומוכר (לרשב"ם) נותן גם שטח לגדר ולשני חריצים למניעת קפיצת חיות לשדה.

תרשים דף יומי בבא בתרא קז - גמרא תלמוד בבלי