• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קו - הדף היומי

{enclose batra_106.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא מציעא קו

(קו. למעלה - קז. שורה 2)
א. דרגות נוספות בטעות בגודל השדה: 1. אם הראה לו הגבולות, אז טעות עד שישית זה בסדר (ולא עד 1/24). אם שישית בדיוק - רב הונא - בסדר, ר"י - צריך להחזיר. 2. אם הקונה ידע שהשדה קטנה ממה שאמר המוכר, אפילו עד רביעית (ואולי יותר), כי ידע וקיבל.
ב. אחים (או שותפים) שחלקו קרקע (או מטלטלין), ההגרלה מקנה ע"י גמירות דעת גם בלי מעשה קניין.
אם שניים חלקו ואז לפתע הגיע אח שלישי, רב - יגרילו מחדש, שמואל - כל אח יתן לשלישי שליש משלו.

תרשים דף יומי סיני - בבא בתרא קו