• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קד - גמרא דף יומי

{enclose batra_104.mp3}

בבא בתרא קד, סיכום הדף היומי

(בבא בתרא קג: משנה - קד: משנה)
א. מוכר כור קרקע ונמצא שיש יותר או פחות - אם אמר שמוכר במדויק - צריך להחזיר כל פער, אם אמרו שזה בערך כור (וגם במוכר סתם) - השני מוחל על הפער עד רובע קב לסאה (1/24).
ב. כשהמוכר נתן יותר מדי קרקע, אם זה מעל 1/24, הקונה מחזיר, ויש תקנת רבנן שהקונה, אם רוצה, יכול לדרוש כסף ולא קרקע, כי אין לו שימוש לקרקע קטנה, אא"כ: 1. מדובר בקרקע גדולה (9 קבים בשדה, חצי קב בגינה). 2. למוכר יש שדה נוספת צמודה (ואם יש משהו מפסיק ביניהם - תיקו). (ואם השתנה מגינה לשדה ולהיפך, לפי מה הולכים? תיקו).
ג. בפחות מ1/24 שיש מחילה, האם יש לזה הגבלת כמות? ר"נ - לא, תמיד המחילה לפי אחוזים. ר"ה - כן! המחילה לפי אחוזים, אך רק עד 9 קבין (ובגינה - 1/2 קב).
ד. מעל 1/24, שאין מחילה והמוכר דורש כסף, יש ברייתא שבה גם הקונה יכול לדרוש לקנות. אך דוחה הגמרא, שם הכוונה רק שהמוכר מוכר קרקע זה בחיר הנמוך.

תרשים הדף היומי בבא בתרא קד