• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קג - גמרא דף יומי

{enclose batra_103.mp3}

סיכום הדף יומי - בבא בתרא קג

(קב: תחילת פרק בית כור - קג: המשנה)
א. מתי סלעים ונקעים נחשבים חלק מהקרקע - אם נמוכים מ10 טפחים. והגמרא מביאה דין דומה לגבי מה נחשב חלק משדה אחוזה להיפדות איתה ב50 שקלים (אלא ששם - אם הנקעים ראויים לזריעה, ממילא יחשבו גם הם כשדה אחוזה, לכן מעמידים שם בנקעים מלאים מים, אך אצלנו רק הגובה קובע, ואם עמוקים מ10 לא יחשבו, גם אם ראויים לזריעה).
ב. גם בסלעים קטנים שכלולים במכירה - יש הגבלות:
בכמות - עד 4 קב לכור (2.2%). בפיזור - רב עוקבא ב"ח - 4 ב-5, רי"ח - 4 ברוב השדה (ושואל ר' חייא ב"א אם צריך פיזור שווה או שאפשר שרוב האבנים במיעוט השדה - תיקו). בצורה - צורות שונות ששואל לגביהן ר' ירמיה (ראו ציור). במיקום - תנא - אבן צמודה לגבול לא תחשב (ואם יש פחות מג' טפחים לגבול, או שיש עפר מעליה/תחתיה - תיקו).

סלעים שכלולים או לא במכירת שדה, בבא בתרא דף יומי קג

תרשים הדף היומי

(להורדה למחשב לחצו על "קליק ימני" וביחרו בשמירה)

תרשים הדף היומי בבא בתרא קג