• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא קב - גמרא דף יומי

{enclose batra_102.mp3}

בבא בציעא קב - הדף היומי

(קא: 2 שורות מלמטה - קב: סוף הפרק)
א. גודל מערות הקבורה: רבנן - 4 על 6, ר"ש (1) - 6 על 8, ר"ש (2) - 4 על 8.
ב. אדם שמצא קבר
או שניים בודדים יכול לפנותם, אך מצא שלושה קברים בצורה כזו שייתכן שהיו פעם חלק ממערת קבורה שקרסה, אסור לפנותם. כיצד יודעים - בודקים אם הם מתאימים לגודל ולמרווחים של מערות קבורה (בסעיף א). ג. אם כן יש חשש למערת קבורה, צריך למדוד משם לבדוק אם יש פה עוד קברים במערת הקבורה שאולי היתה ממול - לפי רבנן ימדוד 18 אמה (אך עדיין יתכן שהמשנה באוהלות כרבנן), ולר"ש 22 (רב שישא - אא"כ הראשונה מערת נפלים, ואז יוצא 20, כבמשנה באוהלות). ד. אם הקברים צפופים מדי - ר"ש בברייתא - עדיין מערת קבורה (מתעלמים מהקברים שבאמצע), ולרבנן - לא מתעלמים [ואילו בהגדרת כרם דעותיהם היו הפוכות, והגמרא מביאה הסבר מציאותי להבדל בין התחומים].

דרך בדיקת שאר המערה לפי רבנן (ע"פ רשב"ם)