• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא ק - גמרא דף יומי

{enclose batra_100.mp3}

בבא מציעא ק, דף יומי

(צט: משנה למטה - ק: משנה למטה)

א. מצר באמצע שדה פרטית - לא יכול להזיזו [שמא יתן דרך גרועה יותר, או רק כשבפועל היא גרועה (ורב אשי - היא תמיד גרועה)], ואם הזיז - עדיין ילכו בישנה, אך גם זכו בחדשה [ למה - 1. כר"א - "רבים שבררו להם דרך...", דחייה - שם זה דווקא אם יש להם שם דרך אך אבדה. 2. ר"י - מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו].
[ב. לר"א במה קנו הדרך - האם הליכה קונה כחזקה? ר"א - כן, ורבנן - לא (וממילא - שני הסברים בהליכותו של אברהם בארץ)].
ג. במוכר דרך, מה הרוחב? שביל כרמים - עם חומות - כדי משא הזמורות, בלי חומות - כדי הילוכו, שביל יחיד - המשנה וברייתא שנייה - ארבע אמות (עגלה), ברייתא ראשונה - שתיים וחצי אמה, שביל בין ערים - 8 אמות (דו סיטרי), רבים - 16, עיר מקלט - 32 (2 דרכי רבים), ודרך הקבר - לא מוגבל (כבוד המת). ואגב - לא יכול למכור קברו (גנאי משפחה), ועוד אגב - מלך לוקח כל דרך שצריך, גם דרך בתים ועצים וכו'.
ד. מכר שטח למעמד - 4 קבים. [תיאור המעמד: עמידה וישיבה 7 פעמים עם דברי כיבושין, ומותר בשבת. רב אויא ארגן לאשתו מעמד ומושב כשנפטרה וטעה 4 טעויות, כי צריך: 1. רק לקרובים, 2. ביום הקבורה (או בלילה, כשהקבורה ביה"ש, וכך יוצא שאפשר בשבת). 3. בבית הקברות עצמו. 4. רק במקום שנהגו.