• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צט - גמרא דף יומי

{enclose batra_99.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא צט

(בבא בתרא צח: 4 שורות מהסוף - צט: במשנה למטה)
קוה"ק והכרובים:
א. גובה קוה"ק היה 30 א', וכתוב 20 כי נמדד רק שמעל הכרובים של שלמה, ולמדנו מכך שגם מתחת לכרובים היה כביכול אוויר כי הארון לא תפס מקום. ב. רבנאי-שמואל לומד מהפסוקים שגוף הכרובים לא תפס מקום, ונדחה ב-6 דחיות. ג. לאן פנו הכרובים? מח' רי"ח ור"א - או שתלוי במצבם הרוחני של עמ"י, או שהחוצה עם נטייה כלפי אחד השני.
שני שכנים שלאחד שביל גישה בשני:
א. בור מים באמצע שדה של אחר, וקנה שביל גישה (לרבנן, או שקיבל - לר"ע), זה לא שלו וצריך להיכנס בזמנים רגילים ולא להכניס הבהמות וכו'. [ושניהם ינעלו את הבור, כדי שבעל השדה לא יגנוב ושבעל הבור לא יהיה לבד בשדה עם אשת בעל השדה].
ב. כנ"ל בשתי גינות - אם השביל באמצע הגינה החיצונית, יש את ההגבלות הנ"ל וכן בעל הגינה החיצוני זורע שם, אם בצד - פחות הגבלות ולא זורעים כלל.
ג. מכר אמת מים באמצע שדהו - רוחב - 2 אמות + אמה*2 לאגפיים. האגפיים של בעל השדה ויכול לטעת שם עצים אך מח' אם יכול גם לזרוע (שלא יקלקל). אם האגפיים התפזרו, יכול לקחת עפר לאגפיים משדה המוכר, רי"-שמואל - כי לשם התפזר, ר' פפא - כי כך הסכימו בסתם.