• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צח - הדף היומי

{enclose batra_98.mp3}

סיכום הדף יומי, גמרא בבא בתרא צח

(בבא בתרא צז: במשנה - צח: שורה 4 מהסוף)
א. מוכר יין והחמיץ אח"כ, אם יש דרך להאשים את הקונה, המוכר פטור (רי"ס בר"ח), למשל: 1. כלי לוקח. 2. כלי מוכר, אך מכר לזמן קצר והקונה היה צריך לשתות מיד ולא לחכות. אבל:  כלי מוכר + לזמן ארוך (למקפה) - מוכר חייב. ר' חייא ב"י חולק ופוטר גם בזה כי מצבו הרוחני (יהיר) של הלוקח מחמיץ היין.
עוד 2 דוגמאות: 1. מכר חבית לחנוני, לפי רי"ס בר"ח המוכר אחראי (כלי מוכר + לזמן ארוך), אא"כ החנווני - 1. החליף ברז, או - 2. פספס את השוק.
2. עסקא - שהיין החמיץ, לרי"ס בר"ח - מוכר חייב, לר' חייא ב"י - שניהם אחראיים, כי המצב הרוחני קובע.
ב. מכר בית - הגדרת גדלים שונים של בית, ביניהם "בית חתנות" שלר"ע זה 4 על 6, ולרי"ש זה קטן מדי.
הגדרת הגובה
- במשנה - ממוצע אורך ורוחב (כמו בהיכל, ולפי הלישנא השנייה רשב"ג דוחה את הראיה). ברייתא - כרוחב הקורות (שהם לא תמיד ברוחב הבית עצמו, כי הבית רחב מלמטה / הקורות בולטים לתוך עובי הכותל). ).