• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צד - גמרא דף יומי

{enclose batra_94.mp3}

סיכום הדף יומי - בבא בתרא צד

(צג: במשנה למטה -  צד: 4 שורות מלמטה)
מתי המוכר חייב לפצות על טיב הסחורה? א. מוכר פירות (למשל), הקונה לא יכול להתלונן אם יש כמות סבירה של פסולת (בתבואה - רובע קב לסאה (1/24)). ורב קטינא - השיעור של רובע זה בקטניות בחיטין, אך עפר - גם פחות מזה.
ב. מה סברת הדין במשנה שעד רובע קב לא מקבל פיצוי? A - הקונה מצפה לתבואה נקייה, אך אחרי הקניין לא מקפיד לחפש בשביל כמות כ"כ קטנה. B - כבר מראש הקונה מוחל על כמות זו.
ג. רב הונא - אם יש יותר, מקבל פיצוי על הכל. הסברים, לפי A - מן הדין (כי כשיש יותר, כבר מקפיד על הכל), לפי B - קנס למוכר שמא ערבב פסולת במכוון.
ראיות וקושיות על רב הונא:
1. בכלאי זרעים, אם יש רובע ומעלה - מספיק שיוריד עד רובע, ולא הכל. תירוץ - גם שם מעל רובע - מוריד הכל, רק ברובע עצמו שזה דרבנן - יוריד מעט. ור' יוסי שם שסובר שאפילו ברובע יוריד הכל - חומרא מיוחדת שלא יראה כשם כלאיים בידיים.
2. בוויכוח מי הפקיד ה-200 ומי ה-100 - ר' יוסי כרב הונא שקונס השקרן ואף אחד לא יקבל כלום, רבנן לא כרב הונא - שניהם יקבלו 100. דחייה - שם מצד אחד יש ודאי רמאי, ומצד שני לכל אחד ודאי מגיע 100.
3. בשטר הלוואה עם ריבית - ר"מ קונס את המלווה (כרב הונא) ולא יגבה אף הקרן, ורבנן לא (לא כר"ה). דחייה - שם המלווה ודאי חוטא, ומצד שני הקרן ודאי שלו.