• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צב - גמרא דף יומי

{enclose batra_92.mp3}

סיכום הדף יומי - בבא בתרא צב

(צב. למעלה - צג. שורה 2)
א. משנה - בוויכוח מה מכר: מוכר - פירות לאכילה, קונה - לזריעה, המוכר מוחזק ולא צריך להחזיר הכסף.
ב. גמרא - איתמר - בוויכוח האם קנה שור לאכילה (המוכר) או לחרישה (הקונה). רב - לטובת הקונה (כי רוב שוורים לחרישה), שמואל - לטובת המוכר (לא הולכים בממון אחר הרוב, המוציא מחברו עליו הראיה, המוחזקות שלו גוברת על הרוב של הקונה).
הגמרא מנטרלת אפשרויות שונות לפשוט את הספק במקרה זה: 1. הקונה קונה גם לזה וגם לזה. 2. המחירים של שני השוורים זהים.
ג. ראיות לשאלה מה גובר - מוחזקות או רוב: 1. לטובת שמואל - בוויכוח בין אישה לבעלה לשעבר או יורשיו אם התחתנה בתולה (ומגיע לה 200) או לא (100) - הבעל גובר כי מוחזק בממון, ולא הולכים אחר הרוב. תירוץ - פה יש ריעותא לרוב, כי לרוב הבתולות יש קול, ולה לא היה. 2. לטובת רב - קנה עבד ומתברר שהיה גנב, לא יכול להחזיר למוכר כי רוב העבדים כך (הולכים אחר הרוב). תירוץ - פה זה לא רוב, אלא כולם.