• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צא - גמרא דף יומי

{enclose batra_91.mp3}

סיכום הדף יומי - בבא בתרא צא

(מסכת בבא בתרא דף צ: 3 שורות מהסוף - צא: סוף פרק המוכר את הספינה)
א. פיקוח על מחירי מוצרי יסוד (חיי נפש, כמו שמן קמח (ומח' לגבי יין)) - 1. לא אוצרים במחסנים, לא מייצאים לחו"ל, לא משתכרים עליהם. לגבי ביצים - או שלא משתכרים פי 2 ומעלה, או שאסור שיהיה יותר ממתווך אחד בין בעל הביצים ללקוח הסופי. ב. דאגה למוכרים - אם מכירי סחורות יורדים ב-40%, מתפללים על זה אפילו בשבת.
ב. איסור יציאה מהארץ - אסור לצאת לחו"ל אא"כ מחיר האוכל עולה מאוד ושא"א להשיגו, או שמחיר הכסף עולה אפילו בפחות (כפי שקרה בימי רי"ח בטבריה, שהיה הרבה אוכל אך הכסף היה יקר, ולכן היו רעבים).
ג. דרשות על מגילת רות - אלימלך נענש לפי ר' יהושוע ב"ק - כי לא התפלל על בני דורו, ולפי רשב"י כי יצא מהארץ ללא הצדקה, וכך גם רב חנן בר רבא - רב - זכותו של נחשון בן עמינדב לא מצילה את אלימלך מהעונש על שיצא לחו"ל, וכן רב ושמואל - מחלון וכליון הם יואש ושרף (ודורשים שמותיהם על שם חטאם שיצאו מהארץ, ועונשם).

ועוד דרשות על מגילת רות - בעז (אבצן) קובר 60 ילדים ולא מתייאש ונושא את רות ויוצא דוד, ורות זכתה לשבת ליד כיסא הנכד של נכדה - שלמה. ועוד דרשות על שמות - גילוי אמותיהם של אברהם, המן, דוד, שמשון.
ולסיום - כשעמ"י מקיימים רצון ה' התבואה הישנה רק משביחה, אפילו דברים שבד"כ לא טוב ליישנן.
הדרן עלך המוכר את ספינה.