• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא צ - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_90.mp3}

סיכום הדף היומי:

(מסכת בבא בתרא פט: 4 שורות מהסוף - צ: 3 שורות מהסוף)

א. פירוט מידות נפח המותרות ליבש ונוזל. למה אין מידת של 2 קבים? 1. כי בינו למידה שמעל יש יחס של 2/3 (נדחה, כי יחס כזה מותר). 2. כי בינו למידה מתחתיו יש יחס של 3/4 (ואמנם יש מידות עם יחסים אלו, אבל: 1. במידות קטנות - פחות מתבלבלים. 2. במידות שהיו במקדש - התירו).
ב. שמואל - לא משתכרין רווח יותר משתות (חמישית מהקרן), וגם לא מגדילים מידות המדידה ביותר משתות (כדי שסוחרים שלא ידעו על ההגדלה לא ימכרו גדול במחיר של קטן יותר (אך עד שתות - חייבים לומר שמותר, כי בימי יחזקאל כך עשו).
ג. דרשת הפסוק בעמוס, ומתוכו איסור אצירת פירו: אסור לקנות פירות בזול, לשמור במחסן ובכך לגרום לביקוש שיעלה המחירים, ואז למכור. הגבלות לקולא - בקונה בשביל ביתו או שגדלו אצלו, במצרכי מותרות, ולפני השמיטה. אך בשנת בצורת - בכ"מ אסור (וראה במפרשים).