• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא פט - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_89.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא פט

(מסכת בבא בתרא פט שורה 3 - צ. שורה 3)
המשך ענייני הדיוק במידות נפח ומשקל - א. לא ישנו מהמנהג לעניין הכרעת טפח/הגדשה, אפילו תמורת פיצוי כספי. ב. רב יהודה - מי שמקפיד על יושר בעניינים אלו יהיה לו ממון, וגם להפך. ג. פקחים על ענייני מידות (ולרמי בר חמא גם על מחירי השוק, ולברייתא - לא). ד. דרכי שקילה של ליטרא במאזניים. ה. מבנה המאזניים - לא צמוד לקרקע או תקרה, ולא קצר מדי באורך, ועשוי מחומר שלא מתבלה (אבן, זכוכית). ו. מחיקה בנפח - לא יותר מדי (כלי כבד, דק, לאט ויסודי), ולא להפך, אלא בינוני ולפי המנהג. ז. "במדה במשקל ובמשורה" - למדוד באותו חבל  לשני אנשים באותה עונה, לא לשים המשקולות במלח ולא למזוג מהר מדי ולהקציף הנוזל שמוכר. ח. לא ישהה בביתו מידה לא מדויקת, אפילו משתמש בה לצורך אחר, ואפילו לעביט של מי רגליים, אא"כ זה מקום שדורשים אישורים על המידות.

תמונה להמחשת החלקים במאזניים,

באדיבות ישי רוזנבלט (תודה רבה!)