• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא פז - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_87.mp3}

סיכום הדף יומי, בבא בתרא פז

(מסכת בבא בתרא דף פז. שליש - פח. שורה 8)

א. 1. המוכר מזג לקונה בכלי של אדם שלישי, בזמן המזיגה שאול למוכר, בסיומה - לקונה. 2. כל השמן, גם המיצוי האחרון שייך לקונה, ולכן בתרומה צריך לתת הכל, אך במכר - הקונה מוותר, אך עדיין צריך לתת 3 טיפות אחרונות. ובערב שבת לא צריך, ור"י - דווקא חנווני לא צריך בע"ש.
ב. משנה - אבא שלח ילד קטן עם כסף בשביל שמן, החנווני נתן לילד שמן בצלוחית עם עודף, ונשבר ואבד. מי אחראי? ת"ק - החנווני (היה אמור לשלוח בשליח), ר"י - האבא. למה לחכמים החנווני אחראי על הצלוחית, הרי האב הפקירה כשנתנה לילד? 1. רבה ורב יוסף - האב לא נתן לילד (נדחה מהסיפא). 2. אביי ב"א ור"ח ב"א - אפילו שזה אבידה מדעת, ברגע שהחנווני הרים, התחייב בהשבת האבידה, וכרבה (דחייה - רבה לא דיבר במקרה כזה). 3. אכן במקרה רגיל החנווני פטור על הצלוחית, פה יש מקרה מיוחד - A. רב הושעיא - החנווני לקח הצלוחית כדי לבדוק אם לקנותה (ואז המחלוקת האם מצב כזה מחייב, כשמואל, ולכן נדחה). B. רב ור' זירא - החנווני שאל שלא מדעת ולפי חכמים הוא גזלן ומתחייב, ולר"י כשואל, ורק צריך להחזיר למקום שלקח (הילד).