• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא פו - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_86.mp3}

סיכום הדף היומי - בבא בתרא פו

(מסכת בבא בתרא פה: 3 שורות מלמטה - פז. 4 שורות לפני המשנה)
א. המשך דיון בשאלה האם כלי הקונה קונה לו ברשות המוכר (מה קובע - הכלי או הרשות?) - ראיות: 1. סחורה שפרקו מחמור לחצר הקונה נקנית גם בכלי המוכר (דחייה - שם אין כלי). 2. רב ושמואל - כליו של אדם קונים בכל מקום - בא לרבות שאפילו ברשות המוכר. דחייה - נכון, אך דווקא כשאמר לו "לך קנה", שאז נתן לו רשות להניח כליו ברשותו.
ב. לא קונים במשיכה כשאפשר בהגבהה. קושיות מ-4 מקומות בהם לכאורה קונים במשיכה כשאפשר בהגבהה, ודחייה - שם מדובר שאי אפשר בהגבהה.
ג. רב ושמואל - במוכר כמות כללית - אם אמר רק את הסך הכללי, לא קנה עד שיקנה הכל, אם פרט מחיר לכל יחידת משקל/נפח, אז "ראשון ראשון קנה". קושיות: 1. מהברייתא בדף פה. שם ראשון ראשון קנה אפילו שלא פרט, ותירוץ - גם שם מדובר שפרט מחיר ליחידת מידה. 2. בשוכר פועל לזמן ארוך זה עסקה ארוכה אפילו שפרט (ולכן אינו ריבית אם משלם פחות), ותירוץ - שם אינו ריבית כי בשיכורת פועלים הריבית רק חומרא, והחמירו רק כשנראה כריבית.