• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא פג - גמרא דף יומי

{enclose batra_83_1.mp3}

 

סיכום הדף היומי - התלמוד הבבלי

(מסכת בבא בתרא פב: 5 לפני השורות הרחבות - פג: במשנה)
מכר 3 עצים - מכר גם הקרקע.

א. מה המרחק בין העצים כדי שיקבל קרקע? רב יוסף (וכן ר"ש, ר"מ ור"א בר"צ לגבי הגדרת כרם לעניין כלאיים): 4-8, רב נחמן (וכן ת"ק של ר"ש ור"מ לגבי המקסימום) - 8-16 (ה-8 זה מסברא, חצי של ה-16). רבא - הלכתא - 4-16, וכן יש ברייתא כמותו.
ב. שאלות ר' ירמיה - 1. מאיזה חלק של הגזע מודדים? רב גביהה לומד מכלאיים שמודדים מה"עיקר השני" (תוס' - עבה, רשב"ם - בינוני, רגמ"ה - דק). 2. אם 3 עצים מחוברים מתחת לאדמה, האם עדיין נחשבים שלושה? רב גביהה מכלאיים - כן.
ג. רציפות העצים (שאלות שנשארו בתיקו)  - אם העצים לא לגמרי רצופי - שאחד על מיצר או בשדה השכן, או שיש בור, אמת מים, רה"ר או דרות דקלים בין העצים.
ד. כשקונה הקרקע, קונה גם אילנות שעליו, גם יש באמצע ארז.
ה. מה צורת העצים - שמואל דווקא משולש, רב - אפילו קו ישר. שמואל - כי כך הבעלים ממילא לא נכנס, ואם לא נכנס בגלל קוצים? הגמרא לא עונה, אך שלושה עצי קוצים ממילא לא חשובים מספיק כדי שיקבל הקרקע.

תמונות של גפנים, להבנת ה"פקקים" (="קשרים")

גפן - פקקים, קשרים, בבא בתרא פג

גפן בבא בתרא דף יומי