• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא עט - גמרא דף יומי

 

{enclose batra_79.mp3}

 

סיכום הדף היומי - התלמוד הבבלי

(מסכת בבא בתרא עח. רבע עליון  - סוף עט:)
א. מכר בור - האם כלל המים בסתם? משנתנו (ר' נתן) - כן, רבנן - לא. ב. הקדיש בור האם כלל המים - ר"י ור"יס לא, אך ר"א בר"ש כן, כי מדמה הקדש למכר (כמו שר"ש אביו עשה זאת לגבי בור בשדה). הקדיש בור וכיוון להקדיש גם את מה שיתמלא - ת"ק - לא, ר"א בר"ש - כן (כר"מ, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וכגון שברור שהמים יבואו לבור). ג. הקדיש אילן מלא - כלל הפירות לכו"ע. הקדיש אילן ריק שאח"כ התמלא בפירות - לר"י לא קדושים, לרי"ס קדושים, כי גידולי הקדש הם הקדש.