• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא עח - דף יומי, תלמוד בבלי

{enclose batra_78.mp3}

סיכום הדף יומי - התלמוד הבבלי

(מסכת בבא בתרא עח במשנה - עט. שורה 3)
א. מכר חמור, אלו כלים כלולים? עולא - כלי רכיבה כלולים לכו"ע, כלי משא - ת"ק - לא, נחום המדי - כן. והאם המחלוקת בכלים שעל החמור (ואז אם לא, לכו"ע לא קנה), או להפך? הגמרא מביאה 4 ת"ש, אך כולם נדחים.
ב. אביי מביא רשימת תנאים שהרחיבו את הדברים הכלולים במכירות שונות בפרק זה ובקודם.
ג. מוכר חמור או פרה ואמר שהיא מניקה, בחמור - קנה העיר, בפרה לא קנה העגל (כי רק התכוון שיש לה חלב).
ד. למה נקרא עיר - סיח? כי מהלך אחר סיחה נאה. דרשת רי"ח על "על כן יאמרו המושלים... סיחון".