• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא עו - דף יומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_76.mp3}

סיכום הגמרא - התלמוד הבבלי

(מסכת בבא בתרא עה: רבע מלמטה - עו: רבע מלמטה)
קניין ספינה - א. משיכה - כמה צריך למשוך? רב - כלשהו, שמואל - כולה. נסיונות תלייה בתנאים: 1. במחלוקת ת"ק ור' אחא אם 2 או 4 רגליים, ודחייה. 2. תלייה במחלוקת ת"ק ור נתן שנחלקו בקניית שטר, ולא ברור מה מחלוקתם בספינה (אז מציעים שנחלקו ברב ושמואל), ודחייה (שאכן לא נחלקו בספינה כלל, ולשניהם במשיכה).
ב. מח' רבי ורבנן אם ספינה נקנית במסירה או משיכה. וקשה - הרי ת"ק של ר' נתן הוא רבי, ובברייתא הראשונה אמר שבמשיכה ובשנייה אמר רק מסירה, ומתרצים - ברה"ר מסירה, בסמטא - משיכה.
ג. מחלוקת רבי ורבנן האם אפשר במסירה - האם לרבנן א"א מסירה? תשובה - לכו"ע אפשר מסירה, ומחלוקתם כשאמר לקונה למשוך, שלרבי יכול לקנות גם במסירה, ולרבנן לא.