• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא עה - דף יומי, תלמוד בבלי

{enclose batra_75.mp3}

סיכום הדף יומי

(בבא בתרא עד: 5 שורות מהסוף - עה: רבע מלמטה )
א. רי"ח - 7 ימים ו-4 נהרות סביב ישראל.
ב. לויתן לעתיד לבוא - 1. גבריאל יצוד הלויתן (שכשרעב מסריח את כל הים וכששותה יש גלים), 2 -  והקב"ה יעשה ממנו סעודה לצדיקים (ואת השאר ימכרו בשוק), 3 -  והקב"ה יעשה ממנו סוכה לצדיקים (ודברים קטנים יותר לפחות צדיקים), והשאר יפאר את חומות ירושלים.
ב. ירושלים לעתיד לבוא - לעתיד לבוא חומות ירושלים ייבנו גם מישפה וגם משוהם, ורי"ח - החולונות יהיו מאבנים יקרות בגודל 30 אמה (והשערים בגובה 100 או 200). רק מוזמנים יעלו אליה. תיקרא על שם ה'. תוגבה 3 פרסאות (רי"ח), יתווספו לה אלפי גינות ומבנים (ר"ל), ושטחה יגדל פי 30 וגובהה פי 3 או להפך ר' לוי/ר' פפי).
ג. צדיקים לעתיד לבוא - הקב"ה יעשה 7 חופות לכל צדיק (כל אחד לפי דרגתו, והבושה מחופה קטנה תשרוף כמו אש). [לאדה"ר היו עשר חופות, וכן עשה לעצמו חירם (שבגללו בנ"א צריכים לנקביהם/נקנסה מיתה)]. ייקראו על שם ה' (וכן משיח), ויקראו להם קדוש.