• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא עד - דף יומי, תלמוד בבלי

{enclose batra_74.mp3}

סיכום הדף יומי - התלמוד הבבלי

(מסכת בבא בתרא עג: 6 שורות מלמטה - עד: 5 שורות מלמטה)
א. ישמעלי שלוקח את רבה בב"ח לראות את מתי מדבר (תיאור גודלם, ציצית שלהם), הר סיני (והנדר של הקב"ה על הגלות), בלועי קורח (עונשם וחרטתם), מקום חיבור שמיים וארץ (וסיבוב גלגל השמיים ב24 ש'). ב. סיפורי דגים גדולים בים עם עיני ירח, עם קרניים. ג. נסיונות לקחת אוצרות מהים - 1. כריש ששומר על ארגז אבנים יקרות (של אשת ר' חנינא ב"ד ששמרה לצדיקים לעת"ל). 2. תנין ששומר על אבן עם יכולת להחיות (והעורב הורג התנין פעמיים, ובסוף הציפורים שהאבן החיתה עפות איתה). ד. ר' יהושוע רואה מאור בים (עיני לויתן). [הונא בר נתן עם סם חיים וגחלי רותם]. עוד על הלויתן ו"בהמות בהררי אלף", הקב"ה רצה למנוע מהם ילדים שלא יחריבו העולם, ולכן סירס הזכר, הרג נקבת הלויתן וצינן נקבת הבהמות. ה. הריגת שרו של הים "רהב", וכיסויו בים.