• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא עב - דף יומי, תלמוד בבלי

{enclose batra_72.mp3}

סיכום הדף היומי

(מסכת בבא בתרא עב. שורה ראשונה - עג. סוף הפרק)
שלב א - רב הונא בדף הקודם - מוכר קרקע ושייר לעצמו עצים - שייר גם הקרקע שלהם. חשבנו שזה אפילו לר"ע (מוכר בעין יפה), אך ראינו שר"ש חולק על רב הונא, אז חייב להיות שר"ש כר"ע ורב הונא כרבנן. שלב ב - רב הונא גם לא מסתדר עם רבנן, כי יש ברייתא שבה (חייבים לומר שזה -) ר"ש כרבנן (עין רעה), וגם קשה - ר"ש סותר עצמו (יפה/רעה). שלב ג - תירוץ - ר"ש עצמו: מוכר ומקדיש עין רעה, אך במשנה אומר לרבנן - אל תעלו את הקדש לעין יפה מאוד (שאפילו הבור מכור), אלא רק לעין יפה כמו במכר (שהבור לא מכור, והחרוב קדוש כי הקרקע קדושה). אך ר"ש עצמו כרב הונא.
שלב ד - האם ייתכן שהברייתא הנ"ל ר"ש, הרי שם מגדיר שדה אחוזה לפי ההקדשה ובמקום אחר מגדיר לפי שלב הפדיון? ועונים - מגדיר לפי ההקדשה, ובברייתא השנייה פשוט יש לימוד מיוחד.