• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא עא - דף יומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_71.mp3}

סיכום הדף היומי, תלמוד בבלי

(מסכת בבא בתרא דף עא. משנה - עא: שורה אחרונה)
א. משנה. מוכר שדה לא מכר בור, גת ושובך. האם השאיר לעצמו שביל גישה? ר"ע - לא (מוכר בעין יפה), רבנן - כן (מוכר בעין רעה). מקרים בהם מתייחסים לגת וכד' כחלק מהשדה - מתנה (גמרא, כי נותן מתנה בעין יפה. ורב אשי הרחיב זאת גם לשאלה כמה שטח התכוון לתת בבית - הכל), אחים שחלקו, קונה מהפקר. ובהקדש - ת"ק - כמו מתנה (כולל את הגת, חרוב וכו'), ר"ש - כמו מכר (ולא כולל, מלבד חרוב ושקמה שבמכר לא כולל ובהקדש כן, כי יונק מהקרקע של הקדש).
ב. מכר שני אילנות, לר"ע נתן גם קרקע (עין יפה), לחכמים לא. מכר קרקע והשאיר לעצמו אילנות - רב הונא - השאיר לעצמו גם קרקע. לרבנן זה פשיטא (בסוף נאמר שיש חידוש - שיכול לטעת אחרי שימותו), לכן בהו"א זה אפילו לר"ע, כי אם לא ישמור הקרקע לעצמו לא יוכל לטעת שוב כשימות האילן. אך דוחים, ר"ש סובר גם כשהעץ שלו, הקרקע הקדש (=לא משאיר אצלו גם את הקרקע, שלא כרב הונא), אז כנראה שגם ר"ע כך, ורב הונא דיבר רק לדעת רבנן.