• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא ע - דף יומי, תלמוד בבלי

{enclose batra_70.mp3}

סיכום הדף היומי

(מסכת בבא בתרא דף ע שורה 3 - דף עא שורה 1)
א. התנה שלא כולל חרוב
- גרסא א - מכר שדהו (שבסתם לא כולל חרובים בוגרים), ואמר שלא כולל חרוב מסוים, האם שאר החרובים כן כלולים? רב ששת - לא. זה כמו שימכור שדה אחת משדותיו ויאמר שזה ללא שדה אחרת, האם בגלל זה שאר השדות מכורים? גרסא ב - דומה, אך אמר שלא כולל חצי חרוב מסוים\, האם החצי השני כלול? ושאר המהלך זהה לגרסא א.
ב. רב חסדא - שומר נאמן שהחזיר (נגד שטר) מיגו שיכל לטעון שנאנס, ואינו מיגו נגד עדים, כי לא חובה שיקח השטר כשמחזיר. והאם נטען זאת גם ליתומים? שמואל וקרנא - כן, רב אמי ורב אסי - לא (מסכימים עם רב חסדא, אך ביתומים, היית מצפה שהאבא יאמר להם לפני מותו). ורבא ומר זוטרא כשמואל וקרנא.