• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא סט - דף יומי, תלמוד בבלי

 

{enclose batra_69.mp3}

סיכום הדף היומי - תלמוד בבלי

(מסכת בבא בתרא סח: משנה - ע. שוקרה 3)
א. מוכר שדה - שני סוגי דברים שאולי לא מכר: 1. דברים תלושים (ואם יאמר "כל מה שבתוכה" - מכורים). 2. דברים חשובים. ונפרט: דברים תלושים: אבנים וקנים - אם הם לצורך שימוש קבוע בשדה (ר"מ) ונמצאים בה וכבר משמשים בהם (רבנן) - כלולים. דברים חשובים - קנים מבית רובע, ביתן שמירה עם טיט וחרוב ושקמה בוגרים - לא כלולים (חרוב ושקמה - נלמד מאברהם). עצים ק\רגילים כלולים.
ב. ר"י - עדיף לכתוב בשטר שהעצים כלולים כדי לא להסתבך. ניסוחים שונים: 1. אמר קרקע ועצים - יתן תוסםת של 2 עצים. 2. קרקע עם עצים - אם אין עצים זה מקח טעות. 3. קרקע שרואיה לעצים - אינו מקח טעות. 4. חוץ מהעצים - הכוונה לסתם עצים ולא לדקל וגפן, ואם יש רק אותם - אז הכוונה לדקל. דקל - דווקא גבוה, עצים - דווקא חזקים, אחרת, לא שייר אותם לעצמו.