• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא סח - דף יומי, תלמוד בבלי


{enclose batra_68.mp3}

סיכום הדף יומי - תלמוד בבלי

(משנה שנייה סז: - משנה סח:)
א. מוכר בית מרחץ מכר רק דברים מחוברים ולא מיטלטלים, אא"כ אמר "וכל מה שבתוכו", וגם אז לא קנה מחסן העצים ומיכל המים, אא"כ אמר "וכל תשמישיו" (+ סימן מיצריו, רב אשי), אז קנה גם תשמישי המרחץ וגם תשמישי בית הבד.
ב. קונה עיר קונה בתים, בורות, בתי בד וכו'. עבדים - לא, אך זה לא מוכיח שאינם כקרקע, רק שאינם בטלים לעיר. סנטר - ת"ק - לא, רשב"ג (ולמסקנה גם ר"י) - כן. מה זה סנטר - או סוג של עבד או שדות (ולפי"ז מה שכתוב במשנה שבית השלחין כלול, שם הכוונה לגינות). בנותיה של העיר - ברייתא ראשונה - לא, ר"י - כן.